Aakirkebyhallernes organisation

Halbestyrer
Kathrine Petersen

Sekretariat
Frits Hansen

Chefkok
Tom Stobberup

Kokke, smørebrødsjomfruer og bagere
Laila Williamson
Lene Lintrup
Kenneth Jensen
Rie Andersen
Karina B Hemmingsen

Øvrige medarbejdere
Jørn Olsen
Bettina Rygge
Kenneth Bidstrup Nielsen
John Womb
Grete-Lis Nielsen
Herluf Larsen
Palle Holm