Aakirkebyhallernes organisation

Halbestyrer
Kathrine Petersen

Sekretariat
Frits Hansen

Chefkok
Laila Williamson

Kokke, smørebrødsjomfruer og bagere
Lene Lintrup
Kenneth Jensen
Rie Andersen
Jeanette Kofod
Karina B Hemmingsen

Øvrige medarbejdere
Jørn Olsen
Bettina Rygge
Kenneth Bidstrup Nielsen
John Womb
Grete-Lis Nielsen
Palle Holm